Francja, Wspominając Grenoble
2009 . 09 . 26
Pozostałości po internetowej wystawie zdjęć pt. Remembering Grenoble 2009, 26 września - 17 października.